marți, 26 iulie 2011

Acte necesare pentru înregistrarea naşterii copilului

Naşterea se înregistrează la primăria municipiului, sectorului, oraşului sau comunei în care a avut loc.

În registrul de naşteri se înregistrează copilul născut viu şi copilul născut mort.

Naşterea trebuie să fie declarată în termenul prevăzut de lege.

Termenul pentru declararea si înregistrarea naşterii


- 15 zile de la data naşterii, pentru copilul născut viu şi aflat în viaţă.

- 3 zile de la data naşterii, pentru copilul născut mort.

- 24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului de 15 zile.

- Întocmirea actului de naştere al copilului găsit se face în termen de 30 de zile de la data găsirii copilului.

- Tot in termen de 30 de zile se întocmeşte actul de naştere al copilului abandonat de mamă în unităţi sanitare.

Documentele necesare înregistrării naşterii la Serviciul de Stare civilă


Declarantul va prezenta următoarele acte:

- declaraţie verbala - data în faţa ofiţerului de stare civilă de către oricare dintre părinţi.

(Dacă, din diferite motive, nu o pot face, obligaţia declarării revine medicului, persoanelor care au fost de faţă la naştere sau personalului din unitatea în care a avut loc naşterea, rudelor ori vecinilor care au luat cunoştinţă despre naşterea unui copil.)

- certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;

- certificatul de naştere şi actul de identitate al mamei şi al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de mamă;

- certificatul de căsătorie al părinţilor copilului, dacă aceştia sunt căsătoriţi. Dacă mama nu este căsătorită copilul se va înregistra pe numele ei de familie.

Actele de identitate ale părinţilor şi al declarantului, după caz, precum şi certificatele de stare civilă se restituie imediat după confruntarea datelor.

Înregistrarea gemenilor


Înregistrarea gemenilor, precum şi a gemenilor siamezi, se face prin întocmirea actului de naştere, separat, pentru fiecare copil.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu