marți, 26 iulie 2011

Înregistrarea naşterii cetăţenilor români care s-a produs în străinătate

În cazul în care naşterea unui cetăţean român s-a produs în străinătate, dar nu a fost înregistrată, ori a fost înregistrată cu date nereale, iar declaraţia de naştere se face în ţară, sunt aplicabile dispoziţiile generale prevăzute de Legea nr.119/1996 (cu privire la înregistrarea naşterii, inclusiv înregistrarea tardivă).

Întocmirea actului de naştere urmează a fi făcută la primăria în raza căreia au domiciliul părinţii, pe baza documentelor depuse şi a declaraţiilor, după ce Direcţia de evidenţă a populaţiei din Minis­terul Administraţiei şi Internelor verifică, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, dacă naşterea nu a fost înregistrată la misiunea diplomatică ori oficiul consular de carieră al României sau la autoritatea locală din străinătate.

Dacă se stabileşte că naşterea a fost înregistrată corect în străinătate, se va urma procedura prevăzută pentru transcrierea certificatelor procurate din străinătate.

Hotărârea judecătorească prin care s-a încuviinţat înregistrarea tardivă a naşterii produse în străinătate, rămasă definitivă şi irevocabilă, înainte de intrarea în vigoare a Legii nr.119/1996, se înregistrează la primăria locului de domiciliu al părinţilor copilului.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu