marți, 26 iulie 2011

Înregistrarea tardivă a naşterii

Dacă declaraţia privind naşterea copilului a fost făcută după expirarea termenelor prevăzute de lege, însă înăuntrul unui an de la data naşterii, înregistrarea naşterii se face cu aprobarea primarului (respectiv a şefului misiunii diplomatice sau oficiului consular de carieră al României).

Aprobarea se dă pe declaraţia scrisă a solicitantului, care va menţiona în cuprinsul acesteia motivul întârzierii.

Atunci când declaraţia a fost făcută după trecerea unui an de la data naşterii copilului, actul de naştere se întocmeşte numai în baza hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile, privind încuviinţarea înregistrării tardive, care trebuie să conţină toate datele necesare înregistrării.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu