marți, 26 iulie 2011

Numele de familie al copilului

Dacă părinţii au nume de familie diferit sau există neconcordanţă între prenumele copilului trecut în certificatul medical constatator al naşterii şi declaraţia verbală a declarantului, înregistrarea naşterii se face pe baza declaraţiei scrise, semnate de ambii părinţi, din care să rezulte numele de familie şi prenumele copilului.

Atunci când părinţii nu se înţeleg cu privire la numele de familie şi prenumele copilului, va decide primarul localităţii unde se înregistrează naşterea, prin dispoziţie.

Se va proceda în aceleaşi condiţii, atunci când ofiţerul de stare civilă a refuzat înscrierea prenumelui în baza art.18 alin.2 din Legea nr.119/1996, iar părinţii nu vor să opteze pentru un alt prenume (ofiţerul de stare civilă poate refuza înscrierea unor prenume care sunt formate din cuvinte indecente ori ridicole, părinţii putând opta pentru un nume corespunzător).

Dacă mama declară că nu este căsătorită, şi aceasta rezultă din actul de identitate, copilul se înregistrează cu numele ei de familie, iar rubricile referitoare la „tată” nu se completează.

Atunci când mama declară că este căsătorită, însă nu poate prezenta certificatul de căsătorie, va da o declaraţie scrisă în acest sens, iar înregistrarea naşterii se va face numai după ce s-au stabilit datele referitoare la soţ, prin solicitarea unui extras de pe actul de căsătorie.

Dacă este necesar, se va cere poliţiei locale să facă această identificare.

În acelaşi mod se procedează şi atunci când declaraţia naşterii copilului este făcută de o altă persoană.

În cazurile copilului găsit sau al copilului abandonat în spital, dacă nu se cunosc numele de familie şi prenumele copilului, acestea se stabilesc prin dispoziţia primarului localităţii unde se înregistrează naşterea.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu